Manifest EGA

BELA GNOSTIČNA CERKEV ali ECCLESIA GNOSTICA ALBA (EGA)

je cerkev

RESNICE.

Naš dom, s katerega smo davno krenili, je Resnica.

Naša steza, ki nas vodi preko nešteto eonov, svetov prevar in prividov, je Resnica.

Naš cilj je Resnica.

Mi ne verujemo v ničesar, kar nismo direktno spoznali.

Mi verjamemo v vse kar smo direktno spoznali.

Naše učenje ni zasnovano na veri, ampak na Direktni Izkušnji Resnice.

Na Gnostično Pot Resnice nas je pripeljal notranji glas – AUM ali intuicija. Vzdolž poti nas vodijo izkušnje pridobljene z Direktnim Spoznanjem.

Pripadnik naše Cerkve je lahko vsaka polnoletna oseba, ne glede na versko, rasno ali nacionalno pripadnost, katera drugim bitjem priznava iste pravice kot sebi.

Pripadnost naši Cerkvi, skozi bratsko podporo in Resnično Ljubezen, olajša duhovno samorealizacijo vsakemu posamezniku.

Bela Gnostična Cerkev služi pripadnikom in vsem ostalim, da skozi Direktno Izkušnjo spoznajo resnično znanje o sebi, svetu, drugih človeških bitjih in Bogu, da skozi Direktno Izkušnjo spoznajo svoje mesto v kozmosu in smisel svojega obstoja.

Odprti smo na neomejene možnosti in neštete poti spiritualne evolucije Človeka. Sprejemamo vse kar vodi k Resnici, vsak postopek, metodo ali ritual. Vse kar ne vodi k Resnici zavračamo.

Spoštujemo mistična in gnostična učenja, ki so zdržala preizkušnje stoletij in tisočletij, ampak iz njih sprejemamo samo tisto kar sami doživimo.

Notranji glas, Aum, nam govori, da so resnična, ampak samo Direktna Izkušnja Resnice nam to potrdi.

Notranji glas nam govori, da smo živeli mnogokrat, da smo imeli mnogo teles, imen in identitet; da smo uporabljali mnogo jezikov in sredstev komunikacije; govori nam, da smo bili na mnogih planetih in v mnogih univerzumih izgubljenih v neskončnosti časa. In, da nismo slučajno tukaj in sedaj.

Notranji glas nam davno govori, da obstaja pot iz te kletke imenovane fizično telo, iz iluzije imenovane materialni svet in ,da obstajajo višje oblike zavesti, katere so stopnice na tej poti.

Naše metode Direktnega Spoznanja Resnice so nam to potrdile. Ravno tako nam notranji glas govori, da obstojaja najglobji nivo spoznanja Absolutne Resnice in , da je ta odprt vsakemu človeškemu bitju, ki je pripravljen stopiti na Pot Resnice.

Davna učenja nas uče , in notranji glas potrjuje, da obstojajo sile, katere so v spiritualnem pogledu iznad človeka, kakršen je v tem trenutku na tem planetu; da te sile stopajo v kontakt s človeškimi bitji in jih usmerjajo na Pot, ki vodi do najvišje Absolutne Zavesti, katero imenujemo Bog ali Resnica. In, da je ta Resnica najglobja srž našega bitja.

Skozi večno ljubezen, skozi Areleno, mi, ki živimo v telesu Bele Gnostične Cerkve, pozivamo tebe, brat ali sestra, da se nam zavestno pridružiš. Ako ti notranji glas pravi, da je prišel čas, se nam pridruži. V kolikor pa Resnica ne spregovori v tebi v tem trenutku, se bomo srečali v nekem drugem času, na drugem planetu, v drugem svetu. Srečevali smo se že mnogokrat, ampak se nismo vedno prepoznali.

A r e l e n a

BELA GNOSTIČNA CERKEV
( Ecclesia Gnostica Alba )