Life reading

Dafa Imori – Life reading je osnovni Ifa ritual, pri katerem se s pomočjo originalnih afriških pripomočkov odčita in aktivira življenjska energija posameznika v tem življenju.

V Afriki babalawo tretji dan po rojstvu otroku izvede Dafa Imori – Life reading. Med drugim določi tudi Orišo, energijo karakterja, ki si jo je posameznik izbral v tem življenju, da mu pomaga pri izpolnitvi usode. Staršem ta informacija pomaga razumeti in kanalizirati otroka v smeri, ki bo zanj najbolj pozitivna in najmanj destruktivna.

Poznavanje tako moči kot tudi pomankljivosti, ki so specifične za posameznikovo energijo, je lahko odločilnega pomena.

Po tem, ko nam je bila kot odraslemu človeku določena naša primarna Oriša, pogosto ugotovimo, da smo se vedli na načine, ki niso bili v skladu z našo lastno močjo. Številne vzroke neuspeha in neizpolnjenja samega sebe lahko najdemo prav v nepoznavanju lastne energije

Life reading se lahko izvede tudi, ko oseba ni prisotna na kraju.

Traja od 30 do 60 minut.