15/02/2013

Zapis 54. posveta predstavnikov verskih skupnosti

Na spletni strani MIZKŠ, na podstrani Urad za verske skupnosti, je objavljen zapis 54. posveta predstavnikov verskih skupnosti z naslovom Verske skupnosti v današnji družbi.

Kot prilogi sta objavljeni tudi predavanji gostov posveta, prof. dr. Mira Cerarja ter akad. prof. dr. Jožeta Trontlja.

http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_verske_skupnosti/posveti_in_druga_srecanja/

Zapis z govorom Roberta Lavtarja, predstavnika verske skupnosti BELA GNOSTIČNA CERKEV:

Robert Lavtar (Bela Gnostična Cerkev) je predstavil njihov pogled, pogled kot gnostikov na to, kaj se dogaja v tem času in prostoru s človekom, s človeško raso. Prepričani so, da smo v involuciji – vrnitvi k enosti. Strinjal se je s svojimi predhodniki. Prihaja čas, ko je treba preseči dualnost, ko je treba preseči jaz in ostali, jaz in narava, jaz in karkoli drugega, kar obstaja.
Vstopamo v stanje enosti z vsem. Metode, ki so obstajale že 1000 let, se rojevajo in prihajajo na plan, so neizbežne. Kriza, v kateri se sedaj nahajamo, predstavlja katarzo s silovitim prebojem, v katerem se bo človeški rod dvignil na višjo raven bivanja. Ta proces je neizbežen in se ga veselijo. V tem trenutku sta dve tendenci, stari svet, ki se oklepa dualnosti, sovraštva prezira, dvobojev in pa novi svet, katerega zajema enost, v katerem človek ne vidi več sočloveka, ampak vidi samega sebe. V tem je tudi ključ današnjih tem, ključ spoštovanja, etike in odgovornosti se nahaja v zavedanju, da si ti kot posameznik del vsakega drugega. Ko vidiš sočloveka, ne vidiš drugega, ampak samega sebe.