A P O K A L I P T I K SEMINAR – DELAVNICA GORIČKO, 18. – 20. FEBRUAR 2022

” Popolnoma brez pomena je, če jemljemo knjigo Apokalipse kot nekaj, kar je potrebno komentirati v kakršni koli obliki. Edino kar je pomembno je, da se naučimo, kako s pomočjo knjige Apokalipsa sami postanemo apokaliptik in s tem, ko postanemo apokaliptik, spoznamo impulz časa, v katerem živimo v takšnem obsegu, da ta impulz postane naše delo samo.

Kot človeško bitje sedanjosti in kot svečenik lahko vsakdo vstopi v to, ozirajoč se neposredno v začetek Mihaelovega obdobja leta 1879, ob ponovnem pojavu Kristusa v zemeljskem etru v prvi polovici 20. stoletja in v grozečem vzponu Sorata in njegovih kohort konec 20. stoletja.

Kot človeška bitja, ki razumemo te stvari in znamo prepoznati znamenja v našem času, uskladimo naša življenja v sozvočju s temi tremi misteriji: Mihaelov misterij, Kristusov misterij in Soratov misterij. Če bomo to storili, bomo delovali v pravi smeri, kamor nas je privedla naša karma, kakor tudi svečenike v njihovem delu.” 
   Rudof Steiner (Knjiga Apokalipse in delo svečenika, Dornach, 12. September 1924)

Seminar – delavnica Apokaliptik je rezultat neodvisnega spiritualnega raziskovanja in duhovne prakse, katera se še razvija in raste z vsakim novim seminarjem. Pristop oziroma način doseganja spoznanj seminarja je nov in ni vezan na Antropozofsko Društvo, niti na antropozofska predavanja, katerih slušatelj je bil zadnja štiri leta avtor teh vrstic in voditelj seminarja.

Osnovni impulz izhaja iz knjige Rudolfa Steinerja, Knjiga Apokalipse in delo svečenika (The Book of Revelation and The work of the Priest), v kateri je zajetih 18. predavanj, ki jih je imel Rudolf Steiner v času od 5. do 22. septembra leta 1924 v Dornachu in lastnih spoznanj, ki jih je avtor teh vrstic doživel pri samostojnem raziskovalnem spiritualnem delu, ob obisku otoka Patmos in od septembra 2021 kot slušatelj izobraževanja za svečenika gibanja za religiozno prenovo, poznano kot skupnost kristjanov.

Seminar sestavljajo trije sklopi, ki tvorijo skupaj zaključeno celoto:

I. Neposredno spoznanje višjega Jaza in Padec Babilona

Budnost oziroma polna prisotnost višjega Jaza pomembno vpliva na dojemanje vsebin seminarja, zato se na začetku izvede posebna metoda imenovana Intenziv Gnoze, katerega cilj je, preko občutenja, neposredno doživetje višjega Jaza. Omenjeno metodo avtor teh vrstic izvaja že več kot 20 let.

Nato sledi Padec Babilona, kjer se osvetlijo vplivi živalskih instinktov, kateri so v današnjem času pod vplivom sil, ki niso naklonjene človekovemu spiritualnemu razvoju, promovirani in generirani z neizmerno silo, predvsem preko ekranske umetne gibljive slike in umetnega zvoka. Naslavlja se živalske instinkte iz naslova preživetja, težnja po hrani in vodi, težnja po teritoriju, težnja po razmnoževanju in tekmovalnosti. Cilj je osvetlitev živalskih instinktov, ki vplivajo ali so vplivali znotraj človeka samega, prepoznati znake vpliva pri drugih ljudeh in družbi kot celoti.

”Človek zaenkrat še ni v celoti sprejel principa, da njegovo resnično bitje izvira iz živali. Toda takšen pogled se bo v prihodnosti neizbežno pojavil in to bo pripeljalo do tega, da bo človek živel kot žival, potopljen v živalske impulze, živalske strasti. In v mnogočem, kar nam ni potrebno razlagati tukaj, v mnogih početjih, ki v velikih mestih prihajajo do izraza v razuzdanih čutnih orgijah, že lahko zaznamo srhljiv, peklenski odsev duhov, ki jih lahko imenujemo Asuras.”

Rudolf Steiner
(THE DEED OF CHRIST and the Oposing Spiritual Powers Lucifer, Ahriman, Mephistopheles, Asuras, Berlin 22. Marec 1909)

 

II. Soratov misterij

”Samo z odstranitvijo duhov teme iz spiritualnega področja bo možno odpreti um in srce človeka, da bo, od dvajsetega stoletja dalje, lahko dostopal do duhovnega znanja, ki mu je namenjeno. Samo tako je možen dostop do toka spiritualnega znanja. Duhovi teme sedaj tavajo med ljudmi, prinašajo zmešnjavo in poskušajo na vse načine preprečiti dostop do spoznanja pravih spiritualnih resnic.”
Rudolf Steiner (Behind the Scenes of External Happenings, Zurich, 13. November 1917)

Osvetlitev sil, ki nasprotujejo spiritualnem razvoju človeka predstavlja pomemben del seminarja. Lucifer, Ariman, Asuras in njihov generator Sorat, demon sonca, sila, ki je diametralno nasprotje Kristusa, kot realnega duha Sonca, katerega impulz vodi človeka do ponovne združitve višjega jaza z nižjim jazom. Kristus kot realno bitje prinaša v človeško dušo mir, jača voljo in združuje ljudi, medtem ko Sorat prinaša kaos, izničuje voljo ter razdvaja ljudi. Človek izniči vpliv sil teme s tem, da jih jasno zagleda in prepozna njihov vpliv v njemu samem, prepozna znake vpliva pri drugih ljudeh in njihov vpliv na celotno družbo.

Z osvetlitvijo sil, ki nasprotujejo duhovnemu razvoju človeka je mogoče aktualno svetovno situacijo, zagledati s popolnoma nove perspektive, z globokim razumevanjem in ljubeznijo. Lahko tudi rečemo, da se nam približajo besede Kristusa na križu: » Oče, odpusti jim, saj ne vedo kaj delajo!«
To je tudi temeljni cilj drugega sklopa seminarja.

 

III. Mihaelov misterij, Kristusov misterij, Novi Jupiter – smer razvoja človeka

Praksa je pokazala, da po zaključenem drugem sklopu in prespani noči lahko udeleženci seminarja lažje dostopajo do vsebin Mihaelovega in Kristusovega misterija, kot centralnega kozmičnega dogodka človeške evolucije, in v nekaterih primerih lahko zaznavajo kali Novega Jupitra kot naslednjo fazo evolucije človeka. Omenjene kali predstavljajo jasno razlikovanje med dobrim in zlom, resnično sočutje in deidentifikacija z materialnim svetom. Vse to in še več bomo poskušali osvetliti v tretjem sklopu seminarja.

Za zaključek lahko povemo, da je cilj omenjenega seminarja spoznavno razumevanje odnosa resničnega človeka do resničnega sveta. Obstaja razlika med posameznikom, ki se mora določene spiritualne resnice učiti in drugim, ki si jih mora le priklicat v svoj spomin. Steiner v svojih delih to večkrat lepo oriše v obliki zgodbe. Gre približno takole: Po dolgem času se srečata dva prijatelja, ki se poznata že več kot 30 let. Se pogovarjata in prvi nagovori drugega, ali se spomni dogodka pred 20- timi leti, v katerem sta bila oba skupaj. Drugi mu odgovori, da nima pojma kaj govori in da je ta dogodek popolnoma izbrisan iz njegovega spomina. Prvi nato začne dogodek opisovati in ko to dela se drugemu počasi dogodek vrne v spomin v polnem obsegu.
Mogoče je smiselno, da temu dodamo še zadnji Steinerjev citat:

”Povedal sem že, da se bodo tisti, ki s polno intenzivnostjo stojijo v antropozofskem gibanju, ob koncu 20. stoletja vrnili, in drugi se jim bodo pridružili, z namenom odrešitve zemlje in zemeljske civilizacije pred uničenjem. To je poslanstvo antropozofskega gibanja, ki na eni strani tako močno obremenjuje človeško srce, po drugi strani pa srce premika naprej in ga navdušeno dviguje. To poslanstvo moramo razumeti in videti.”
Rudolf Steiner

(Karmic Relationships – Esoteric Studies III, Dornach, 3. Avgust 1924 )

***

Ostanite budni in pogumni!
Robert Lavtar,
Direktor, so-ustanovitelj Antropozofskega zavoda Kukeč in voditelj seminarja

 


KDAJ: 18. – 20. februar 2022
– petek, 18. februar, od 16.00 do 20.00 ure
– sobota 19. februar, od 9.00 do 17.00 ure
– nedelja, 20. februar od 9.00 do 14.00 ure

KJE: Antropozofski zavod Kukeč, Kukeč 30 9206 Križevci

CENA: 400 €, v primeru predplačila na TRR do vključno 11. februarja 2022 je cena 350€, možno je tudi plačilo po obrokih (po dogovoru)
V primeru nezmožnosti plačila in močnega interesa se lahko dogovorimo za ustrezno izmenjavo.

OSTALO: V ceno je vključeno lahko vegetarijansko kosilo v soboto in nedeljo

Za bivanje priporočamo turistično kmetijo Tremel, Bokrači 28, 9201 Puconci, www.kmetija-tremel.si , ki je od Kukeča oddaljena 2 km ali pa Gostišče aleksander, gostisce-aleksander.net ,ki je oddaljen cca 5 km.

TRR:
Antropozofski zavod Kukeč, Kukeč 30, 9206 Križevci
IBAN: SI56 6100 0002 3099 248
namen: apokaliptik seminar – delavnica

Za vse dodatne informacije: 041 335 215 – Robert

Date

Feb 18 - 20 2022
Expired!

Time

08:00 - 18:00
Category