25/02/2023

Apokaliptik

(od Jaz sem Jaz do Ne Jaz Ampak Kristus v Meni)

 

SEMINAR – DELAVNICA

 

” Popolnoma brez pomena je, če jemljemo knjigo Apokalipsa kot nekaj kar je potrebno komentirati v kakršni koli obliki. Edino kar je pomembno je, da se naučimo, kako s pomočjo knjige Apokalipsa sami postanemo apokaliptik in s tem, ko postanemo apokaliptik, spoznamo impulz časa v katerem živimo v takšnem obsegu, da ta impulz postane naše delo samo.
Kot človeško bitje sedanjosti in kot svečenik lahko vsakdo vstopi v to, ozirajoč se neposredno v začetek Mihaelovega obdobja leta 1879, ob ponovnem pojavu Kristusa v zemeljskem etru v prvi polovici 20. stoletja in v grozečem vzponu Sorata in njegovih kohort konec 20. stoletja.
Kot človeška bitja, ki razumemo te stvari in znamo prepoznati znamenja v našem času, uskladimo naša življenja v sozvočju s temi tremi misteriji: Mihaelov misterij, Kristusov misterij in Soratov misterij. Če bomo to storili, bomo delovali v pravi smeri, kamor nas je privedla naša karma, kakor tudi svečenike v njihovem delu. ”
                                                                                    Rudof Steiner
   (Knjiga Apokalipse in delo svečenika, Dornach, 12. September 1924)

Seminar – delavnica Apokaliptik je rezultat neodvisnega spiritualnega raziskovanja in duhovne prakse, katera se še razvija in raste z vsakim novim seminarjem. Pristop oziroma način doseganja spoznanj seminarja je nov in ni vezan na Antropozofsko Društvo, niti na antropozofska predavanja, katerih slušatelj je bil zadnjih pet let pisec teh vrstic in voditelj seminarja.
Osnovni impulz izhaja iz knjige Rudolfa Steinerja, Knjiga Apokalipse in delo svečenika (The Book of Revelation and The work of the Priest), v kateri je zajetih 18. predavanj, ki jih je imel Rudolf Steiner v času od 5. do 22. septembra leta 1924 v Dornachu in lastnih spoznanj, ki jih je avtor teh vrstic doživel pri samostojnem raziskovalnem spiritualnem delu, ob obisku otoka Patmos ter semenišča skupnosti kristjanov v Kanadi.

Seminar sestavljajo štirje ločeni sklopi, ki tvorijo skupaj zaključeno celoto. Možna je udeležba samo posemeznih sklopov.

I. Neposredno spoznanje lastnega – zemeljskega Jaza

V sedanjem času že samo spoznanje lastnega Jaza predstavlja precejšen izziv. Pri večini je potopljen v živalske instinkte, ki so promovirani in generirani z nezaustavljivo močjo, predvsem preko sodobne ekranske tehnologije (umetna gibljiva slika in umeten zvok).
Budnost oziroma polna prisotnost lastnega Jaza pomembno vpliva na dojemanje vsebin seminarja, zato se prvi dan izvaja različne praktične metode, ki omogočajo spoznanje lastnega, zemeljskega jaza, ki se manifestira v intuitivni formi Jaz sem Jaz.

”Človek zaenkrat še ni v celoti sprejel principa, da njegovo resnično bitje izvira iz živali. Toda takšen pogled se bo v prihodnosti neizbežno pojavil in to bo pripeljalo do tega, da bo človek živel kot žival, potopljen v živalske impulze, živalske strasti. In v mnogočem, kar nam ni potrebno razlagati tukaj, v mnogih početjih, ki v velikih mestih prihajajo do izraza v razuzdanih čutnih orgijah, že lahko zaznamo srhljiv, peklenski odsev duhov, ki jih lahko imenujemo Asuras.”
                                                                                                                                                                                                                   Rudolf Steiner
(THE DEED OF CHRIST and the Oposing Spiritual Powers Lucifer, Ahriman, Mephistopheles, Asuras, Berlin 22. marec 1909)

II. Soratov misterij – Osvetljevanje sil teme

Osvetlitev sil, ki nasprotujejo spiritualnem razvoju človeka predstavlja pomemben del seminarja. Lucifer, Ariman, Asuras in njihov generator Sorat so sile, ki prinašajo v ta svet kaos, izničujejo voljo ter razdvajajo ljudi, medtem ko Kristusov impulz prinaša mir, jača voljo in združuje ljudi.
Človek izniči vpliv sil teme s tem, da jih jasno zagleda in prepozna njihov vpliv v njemu samem, prepozna znake vpliva pri drugih ljudeh in njihov vpliv na celotno družbo. To je tudi temeljni cilj drugega sklopa seminarja.

”…Samo z odstranitvijo duhov teme iz spiritualnega področja bo možno odpreti um in srce človeka, da bo od dvajsetega stoletja dalje lahko dostopal do duhovnega znanja, ki mu je namenjeno. Samo tako je možen dostop do toka spiritualnega znanja. Duhovi teme sedaj tavajo med ljudmi, prinašajo zmešnjavo in poskušajo na vse načine preprečiti dostop do spoznanja pravih spiritualnih resnic.”

Rudolf Steiner
(Behind the Scenes of External Happenings, Zurich, 13. November 1917)

III. Mihaelov misterij, Kristusov misterij, Novi Jupiter

Praksa je pokazala, da po prvih dveh sklopih lahko udeleženci seminarja lažje dostopajo do vsebin Mihaelovega in Kristusovega misterija, kot centralnega kozmičnega dogodka človeške evolucije, in v nekaterih primerih lahko zaznavajo kali Novega Jupitra kot naslednjo fazo evolucije človeka. Omenjene kali predstavljajo jasno razlikovanje med dobrim in zlom, resnično sočutje in de-identifikacija z materialnim svetom. Vse to in še več bomo poskušali osvetliti v tretjem sklopu seminarja.

Prvi trije sklopi so usmerjeni na spoznavno razumevanje odnosa resničnega človeka do resničnega sveta. Obstaja razlika med posameznikom, ki se mora določene spiritualne resnice učiti in drugim, ki si jih mora le priklicat v svoj spomin. Steiner v svojih delih to večkrat lepo oriše v obliki zgodbe. Gre približno takole: Po dolgem času se srečata dva prijatelja, ki se poznata že več kot 30 let. Se pogovarjata in prvi nagovori drugega, ali se spomni dogodka pred 20- timi leti, v katerem sta bila oba skupaj. Drugi mu odgovori, da nima pojma kaj govori in, da je ta dogodek popolnoma izbrisan iz njegovega spomina. Prvi nato začne dogodek opisovati in ko to dela se drugemu počasi dogodek vrne v spomin v polnem obsegu. Mogoče je smiselno, da temu dodamo še zadnji Steinerjev citat:

”Povedal sem že, da se bodo tisti, ki s polno intenzivnostjo stojijo v antropozofskem gibanju, ob koncu 20. stoletja vrnili, in drugi se jim bodo pridružili, z namenom odrešitve zemlje in zemeljske civilizacije pred uničenjem. To je poslanstvo antropozofskega gibanja, ki na eni strani tako močno obremenjuje človeško srce, po drugi strani pa srce premika naprej in ga navdušeno dviguje. To poslanstvo moramo razumeti in videti.”

                                                                                      Rudolf Steiner
(Karmic Relationships – Esoteric Studies III, Dornach, 3. Avgust 1924 )

IV. Ne jaz ampak Kristus v meni, Skupnost v izgnanstvu

V agoniji starega sveta se rojeva novo življenje, nov svet, ki svojo prihodnost črpa iz neskončnih virov duhovnega sveta. Impulzi duhovnega sveta so ves čas prisotni, vljudno trkajo na vrata slehernega človeka in v globokem spoštovanju do svobodne odločitev čakajo na njegov odziv. Od tu naprej se človek odloča sam.

V tem sklopu bo predstavljen ciklus hoje človeka s Kristusom, ki se začne vsako leto z adventom in konča z mihaelovim. Predstavljen bo način poglobljenega branja biblije in obstoječe prakse, ki omogočajo prepoznavanje in ohranjanje človeka kot božanskega temelja na zemlji.

» Dovoli, da je tvoja duša nošena z mojo silno močjo.
Iaz sem s teboj.
Jaz sem v tebi.
Jaz sem zaradi tebe.
Jaz sem tvoj resnični Jaz!«
                                                   Kristus

Ostanite budni in pogumni!
Robert Lavtar,
Direktor, so-ustanovitelj Antropozofskega zavoda Kukeč in voditelj seminarja

Za vse dodatne informacije: 041 335 215  – Robert