E-meter therapy ENG

E-meter therapy ENG

apr 09

symbiosis of archaic and contemporary shamanic treatments; emotional – spiritual diagnostics with psyche-emotio meter and therapy of entire life in one single seance detecting and removing all reasons, that limit person on subjective, physical and objective level; A short description of the method: It is a completely new form of holistic process, that captures all components of a person...

Shamanic cleansing ENG

Shamanic cleansing ENG

apr 09

Shamanic cleansing represents specific form of deep energetic-spiritual balancing of physical body. With pressing on certain points on the body, hologramic memorial record of all present and past events (causes) is activated, which have negative effect on activity of physical body. This process is recommended as the next step after treatment with E-meter and of course next to all forms of...

Holographic time line ENG

Holographic time line ENG

apr 09

(WORKSHOP) Create your dreams, enter them and live life you know you want to live… You can achieve this so that you learn to work within and outside of the illusion of time, with access to knowledge of the past, both personal as trans-personal, as a tool for creating your own future. This course engages special techniques, created by Rowland Barkley out of age-old secret shamanic therapy...

Hologramska časovna linija

Hologramska časovna linija

apr 13

(DELAVNICA) Skreiraj si sanje, vstopi vanje in zaživi življenje, kakršnega veš, da želiš doživeti… To lahko dosežeš tako, da se naučiš delati znotraj in zunaj iluzije časa, s pristopom do znanja o preteklosti – tako osebne, kot trans osebne, kot orodja kreacije lastne prihodnosti. Ta tečaj vključuje specialne tehnike, ki jih je razvil Rowland Barkley iz prastarih skrivnih šamanskih tehnik...

Aktivacija življenske energije

Aktivacija življenske energije

apr 13

(DELAVNICA) Šamanska aktivacija življenske energije – prebudi in omogoči: proces samozdravljenja, izražanja strasti, kreativnosti in emocionalne stabilnosti Sproščanje in odstranjevanje emocionalnih energetskih blokad, implantiranih pogojevanj, generacijskih blokad in urokov iz fizičnega telesa “Globinsko zrcaljenje” – nam pomaga pri varnem zdravljenju drugih, ne da bi se navzeli /...

Šamansko čiščenje

Šamansko čiščenje

apr 13

Šamansko čiščenje predstavlja posebno obliko globinskega energetsko-spiritualnega uravnovešanja fizičnega telesa. S pritiskom na določene točke telesa se aktivira hologramski spominski zapis vseh sedanjih in preteklih dogodkov (vzrokov), ki negativno evplivajo na delovanje fizičnega telesa. Proces se priporoča kot naslednji korak po terapiji z E-metrom in pa seveda ob vseh oblikah bolezni tako...